Dzieci z zespołem FAS

Zagadnienie, które funkcjonuje w medycynie określane mianem FAS odnosi się do dzieci, które rodzą się z alkoholowym zespołem płodowym. Jest to zjawisko wrodzone, nieuleczalne, które