Dzieci z zespołem FAS

Zagadnienie, które funkcjonuje w medycynie określane mianem FAS odnosi się do dzieci, które rodzą się z alkoholowym zespołem płodowym. Jest to zjawisko wrodzone, nieuleczalne, które

Terapia AA i Al -Anon

AA to skrót od anonimowych alkoholików. Jest to grupa wsparcia, która skupia osoby borykające się z tym samym problemem. Spotkania grupy AA mają charakter terapeutyczny.